Nieuws

Buurtbemiddeling Woensdrecht maakt een vliegende start

Op 1 januari 2019 ging in Woensdrecht Buurtbemiddeling van start. Burgemeester Adriaansen en de heer Van Rijen,  bestuurder van WijZijn Traversegroep, gaven op donderdag 24 januari het officiële startschot voor dit project: een landelijke methode met bewezen effect. 

In het project Buurtbemiddeling helpen vrijwilligers problemen tussen buren op te lossen. De bemiddeling kan helpen de leefbaarheid in een straat of dorp te verbeteren. Problemen tussen buren of buurtgenoten beginnen vaak met kleine irritaties. Als het niet lukt deze samen op te lossen, kan de situatie behoorlijk uit de hand lopen. Een buurtbemiddelaar kan dan de helpende hand bieden. 

De gemeente Woensdrecht heeft WijZijn Woensdrecht de opdracht gegeven dit initiatief ook in Steenbergen op te zetten. Pascal Vos, coördinator buurtbemiddeling van WijZijn Woensdrecht: “Na het opzetten van buurtbemiddeling in Bergen op Zoom, Tholen en Steenbergen start ik vol enthousiasme aan de coördinatie in Woensdrecht. We hebben reeds een groep van 13  enthousiaste bemiddelaars die nu al de eerste dag van basistraining buurtbemiddeling volgen. 

Hoewel we pas op 1 januari zijn gestart, hebben een aantal bewoners van de gemeente Woensdrecht de afgelopen twee maanden al gebruik gemaakt van onze dienstverlening. Dat kon dankzij de hulp van ervaren bemiddelaars uit omliggende gemeentes. Het is fijn dat er meerdere projecten Buurtbemiddeling bij WijZijn Traverse Groep zijn ondergebracht. Daardoor kunnen -  als dat nodig is - de bemiddelaars uitgewisseld worden, waardoor we bewoners altijd snel kunnen helpen.”

Landelijke methodiek

Landelijk zijn er nu ongeveer 300 buurtbemiddelingsprojecten. Al deze projecten zetten met succes vrijwillige bemiddelaars in bij burenconflicten. Dat blijkt ook in de nabije gemeente Bergen op Zoom. Daar werd in 2018 maar liefst 75 procent van de aangemelde overlastsituaties opgelost. 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelde een methode voor buurtbemiddeling. Ook de vrijwilligers in Woensdrecht worden volgens deze methode getraind en ondersteund. Frannie Herder, projectleider Buurtbemiddeling bij het CCV:  “Het CCV is blij dat Woensdrecht is gestart met dit project om burenproblemen te helpen oplossen. Buurtbemiddeling is er voor álle inwoners, of je nu een eigen huis hebt of een huurwoning.”

De aanpak door buurtbemiddelaars

De vrijwilligers van Buurtbemiddeling zijn altijd goed getraind. Zij helpen de partijen om het contact te herstellen en oplossingen te bedenken voor hun conflict. De buurtbemiddelaar luistert naar het verhaal van beide partijen, zonder een oordeel uit te spreken. Vervolgens helpt hij of zij beide partijen om tot een oplossing te komen die voor iedereen aanvaardbaar is. 

Een bemiddelaar is onpartijdig en laagdrempelig. Hij of zij brengt mensen op neutraal terrein samen. Luisteren naar elkaar haalt vaak de angel uit het conflict. De partijen komen dan vaak al tot overeenstemming. 

In Woensdrecht komen conflicten tussen buren of buurtgenoten tot nu toe voornamelijk terecht bij de gemeente, politie, Stadlander en Woningstichting Woensdrecht.  De afgelopen jaren nam het aantal meldingen over ergernissen tussen inwoners onderling toe. Interventies van deze instanties kunnen bewoners bewegen zich tijdelijk aan te passen. Echter geeft dit een risico op een verslechterde burenrelatie. Vaak levert dit dan ook geen duurzame verbetering op. Buurtbemiddeling is een makkelijke,  effectieve en laagdrempelige manier om de problemen duurzaam op te lossen. Burgemeester Adriaansen: “Het is goed dat er per 1 januari nu ook in Woensdrecht professionele buurtbemiddeling is. We zien dat vanuit onze inwoners steeds meer behoefte hier aan bestaat. Mooi dat we van de reeds ruime opgedane ervaring van WijZijn Traverse Groep gebruik kunnen gaan maken”. 

Nu al 13 bemiddelaars 

Het team voor gemeente Woensdrecht bestaat uit 11 nieuwe en 2 ervaren bemiddelaars, die reeds actief waren in andere gemeenten. Het streven is dit team nog uit te bereiden naar 15 bemiddelaars. Een achtergrond als mediator is niet vereist. Wenselijke eigenschappen zijn goede communicatieve vaardigheden en een interesse in persoonlijke ontwikkeling. Bemiddelaars krijgen een basistraining, coaching, intervisies en bijscholingen.

Informatie en contact

Wilt u meer weten over buurtbemiddeling? Of wilt u vrijwillig buurtbemiddelaar worden? Neem dan contact op met de coördinator Pascal Vos. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06- 36124933 of per e-mail: buurtbemiddelingwoensdrecht@wijzijntraversegroep.nl.

Stel uw vraag