Nieuws

WijZijn nieuwe naam voor 3 welzijnsorganisaties die samengaan

WijZijn is de nieuwe naam van de onlangs gefuseerde organisaties Stichting Traverse, Stichting Aan Zet en Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom (SWOBOZ). De organisatie zet zich in voor het maatschappelijk welzijn van mensen. WijZijn is werkzaam in West-Brabant en Zeeland. Er zijn circa 140 professionals en zo’n 600 vrijwilligers actief. Ze zijn te vinden op 36 locaties in 7 gemeenten.

WijZijn is een organisatie voor maatschappelijk welzijn. Iedere inwoner, jong en oud, ongeacht sociale achtergrond of beperking, kan gebruik maken van de diensten van WijZijn,  zonder verwijsbriefje. WijZijn is actief in sociaal werk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk en maatschappelijke opvang. Door de krachten te bundelen raakt de dienstverlening niet versnipperd en maakt WijZijn waardevolle kennis en ervaring voor iedereen toegankelijk. Dat doet WijZijn in 7 verschillende gemeenten: Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht.

Voor iedereen, met iedereen

WijZijn is er voor iedereen die ondersteuning nodig heeft. De organisatie helpt voorkomen dat mensen buiten de boot vallen, door kwetsbaarheid op tijd te signaleren. Ook ondersteunt ze mensen om (weer) zelfredzaam te worden en zich in te zetten voor elkaar en voor de gemeenschap. De werkwijze van WijZijn is oplossingsgericht. Er wordt altijd uitgegaan van talenten en krachten die mensen in huis hebben.

Waarom deze naam?

De nieuwe organisatie gaat werken onder de paraplu van WijZijn Traverse Groep. De naam WijZijn is ontstaan vanuit de overtuiging dat iedereen ertoe doet. “Het maakt niet uit of je een buurtbewoner, vrijwilliger, ervaringsdeskundige of professional bent. Samen krijgen we meer voor elkaar”, zegt bestuurder Ad van Rijen. “WijZijn helpt mensen om verder te kunnen met hun leven, met hun welzijn. Dat is altijd een gezamenlijke inspanning, en zo wordt de stap gezet van welzijn naar WijZijn.”

Nieuwe websites

De bestaande diensten van de 3 organisaties zijn ongewijzigd door de fusie. Ook de locaties en telefoonnummers blijven voorlopig hetzelfde. Wel vernieuwd is de online toegang. Op www.wijzijntraversegroep.nl is het complete aanbod te vinden. Daarnaast is er een lokale website gebouwd voor iedere gemeente waarin WijZijn actief is. Mensen krijgen daardoor heel eenvoudig toegang tot de WijZijn-diensten in hun eigen gemeente:

Aanbod verschilt per gemeente

WijZijn wil mensen zo breed mogelijk ondersteunen. Het aanbod van WijZijn kan echter per gemeente verschillen. De specifieke diensten zijn terug te vinden op de lokale websites. WijZijn biedt - in vrijwel alle gemeenten - hulp, informatie en advies aan mensen die vastlopen. In 50% van de gevallen gaat het om financiële problemen, gevolgd door problemen met relaties, (geestelijke) gezondheid, huiselijk geweld, wonen etc. Inwoners krijgen hulp via individuele gesprekken, in een groep of training, maar ook online.


Welzijn in wijken en buurten

In diverse gemeenten organiseert WijZijn activiteiten die ontmoeting, ontspanning en educatie als doel hebben. Er worden ook welzijnsdiensten aangeboden, zoals een maaltijdservice of klussendienst, waardoor mensen zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Mantelzorgers worden door WijZijn ondersteund om het langer vol te houden. Via buurtpreventie, buurtbemiddeling en ondersteuning van buurtinitiatieven draagt WijZijn bij aan veilige en leefbare wijken. Vrijwilligers spelen een grote rol en worden door WijZijn ondersteund en getraind.  WijZijn biedt ook maatschappelijk opvang aan dak- en thuislozen.

De kracht van burgers versterken, dat is de ambitie van WijZijn.


Bereikbaarheid

Het centrale telefoonnummer van WijZijn is 0164 237056 en het centrale e-mailadres is info@wijzijntraversegroep.nl. Meer informatie is te vinden op www.wijzijntraversegroep.nl
 

Stel uw vraag