Nieuws

Spanning in huis door het coronavirus

‘Blijf zoveel mogelijk thuis,’ luidt één van de maatregelen om het coronavirus af te remmen. Maar niet iedere thuissituatie is even fijn. Gezinsleden zijn op elkaar aangewezen, zijn bezorgd, onzeker of moe. Hierdoor kan de spanning tussen partners en ouders en kinderen behoorlijk oplopen. Zeker in thuissituaties die al gespannen waren.  

Hulp voor plegers en slachtoffers 

Niemand kiest ervoor, maar als de dingen u boven het hoofd groeien en u niet even stoom kunt afblazen bij vrienden of kennissen, dan kan dit leiden tot fysiek of verbaal geweld. Heeft u hulp nodig of behoefte aan een luisterend oor? Bel dan naar een van volgende telefoonnummers: 

  • Direct gevaar? Bel 112 
  • De kindertelefoon 0800-0432 voor kinderen van 8-18 jaar 
  • De luisterlijn 088-0767000 dag en nacht bereikbaar voor volwassenen (ook via chat) 
  • Zelfmoordpreventie 0900-0113 
  • Veilig Thuis 0800-2000 voor advies en hulp bij kindermishandeling en huiselijk geweld 
  • WijZijn Traverse Groep 0164-237056 

Wat u kunt doen als omstander 

Uw rol als omstander is extra belangrijk in deze tijd. U hoort en ziet wellicht dingen in uw direct omgeving die u wilt bespreken. Met de betrokkenen zelf of met een hulporganisatie. 

Direct gevaar 
Bij direct gevaar belt u 112. De hulpdiensten zijn dan zo snel mogelijk ter plaatse. 

Zelf hulp bieden  
Vermoedt u oplopende spanning? Onderzoek dan of u iets voor de betrokkenen kunt betekenen. Maak bijvoorbeeld een klein ommetje met de kinderen of biedt uw buren een luisterend oor. Even een praatje maken zorgt soms al voor opluchting. Zorg ervoor dat iemand zich gehoord of gezien voelt, vel geen oordeel. Durft u het gesprek niet aan? Een briefje of kaartje in de bus is ook een optie! 

Bel Veilig Thuis 
Maakt u zich zorgen om mensen in uw omgeving of vermoedt u huiselijk geweld? Bel dan gratis met Veilig Thuis op 0800-2000. Een medewerker van Veilig Thuis luistert naar uw verhaal, stelt vragen en beantwoordt die van u. Samen bekijkt u of u zelf iets kunt doen om de situatie te verbeteren. Is de situatie te lastig? Dan kan de medewerker van Veilig Thuis u helpen om een melding te maken van uw vermoedens. Dit kan anoniem. Op basis van de melding doet Veilig Thuis zelf onderzoek naar de situatie of roepen ze de hulp in van lokale hulpverlener, zodat het gezin geholpen kan worden. 

WijZijn is er voor u 

Weet u niet waar uw vraag thuishoort of zijn er praktische vragen? Bel dan met WijZijn Traverse Groep op 0164 - 23 70 56.

Stel uw vraag