Nieuws

WijZijn Traverse Groep gecertificeerd voor Sterk Sociaal Werk

Op 18 en 20 juni verwelkomde WijZijn Traverse Groep mensen van het Keurmerkinstituut, een onafhankelijke organisatie gericht op de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van producten diensten en organisaties. Met zogeheten auditgesprekken onderzocht het instituut het vakmanschap van onze sociaal werkers, het effect van onze dienstverlening voor burgers en de inrichting van organisatie en het bestuur.

Met andere woorden: doen we als welzijnsorganisatie het goede en doen we het goede goed? De bevindingen van het Keurmerkinstituut waren dusdanig positief dat besloten WijZijn Traverse Groep te certificeren met het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. 

Pluim voor medewerkers

Onze medewerkers kregen van de auditoren een dikke pluim: “Deze vakbekwame mensen weten waar kansen en risico’s liggen. Zowel op individueel (de cliënt) als op organisatiegebied. We merkten veel openheid in de gevoerde gesprekken, men ging mogelijke minpunten niet uit de weg. De wens tot leren en verbeteren is groot bij WijZijn Traverse Groep. Kortom, de lerende organisatie is goed te zien.”

Kwaliteitslabel

Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk is ontwikkeld door Sociaal Werk Nederland in nauwe samenwerking met leden, vanuit gedeelde waarden en vanuit de ambitie om optimaal te presteren. Met het voeren van dit Kwaliteitslabel laten we onze opdrachtgevers, ketenpartners en klanten zien dat de kwaliteit van de dienstverlening prima in orde is. Met de aanbevelingen van het Keurmerkinstituut gaan we verder aan de slag.
 

Stel uw vraag