Nieuws

Winterregeling voor dak- en thuisloze mensen in regio Bergen op Zoom

WijZijn Traverse Groep zet zich samen met gemeenten en (zorg)partners de komende maanden in voor mensen zonder (t)huis. Met de nieuwe winterregeling hoeft niemand bij koud weer buiten te slapen. Dak- of thuisloze mensen in de regio Bergen op Zoom kunnen van januari tot eind maart 2023 terecht bij de nachtopvang.

In voorafgaande jaren ging de winterregeling pas in bij een temperatuur van nul graden of kouder. In de regio Bergen op Zoom is dit principe nu losgelaten. De temperatuur is nu niet meer leidend. Doel is om gedurende de gehele winterperiode, van januari tot en met maart, de nachtopvang open te stellen zodat iedereen een warm onderkomen heeft.

Dak- of thuisloze mensen kunnen zich in die periode vanaf 17.30 uur melden bij de Maatschappelijke Opvang, Zuid-Oostsingel 45 in Bergen op Zoom. Op de locatie kunnen zij een avondmaaltijd krijgen. Om 8.00 uur in de ochtend eindigt de nachtopvang.

Niet iedereen maakt gebruik van de nachtopvang in koude periodes. Daarom gaan medewerkers van het OGGZ-team (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) actief op zoek naar mensen die op straat leven. Zij proberen mensen te motiveren om gebruik te maken van het aanbod van de Maatschappelijke Opvang. Als dit niet passend is, wordt gekeken naar alternatieven.

Kijk voor meer informatie op www.wijzijntraversegroep.nl/maatschappelijke-opvang of bel Inwonersondersteuning Bergen op Zoom 0164-29 94 91.

Stel uw vraag